Evert Taube

Välkommen till en frågesport om Evert Taube! Frågesporten innehåller tio frågor som vid rätt svar ger dig tio poäng vardera. Maximalt kan du alltså få 100 poäng, 50 poäng får väl passera som godkänt. De rätta svaren får du efter slutresultatet. När du klickar på nästa kommer frågesporten att börja. Lycka till! Klicka på nästa när du vill börja!! Lycka till!

Return to the quiz software homepage.

Sorry. You need to have both Javascript and Flash enabled to view this content.